Công ty Bất Động Sản Phúc MinhTin tức bất động sảnBỏ khung giá đất, đánh thuế cao người sở hữu nhiều bất động sản

Bỏ khung giá đất, đánh thuế cao người sở hữu nhiều bất động sản

Bỏ khung giá đất, đánh thuế cao người sở hữu nhiều bất động sản

Tại Nghị quyết 18-NQ/TW nêu bật nhiều chủ trương tác động đến thị trường bất động sản, trong đó là việc yêu cầu đánh thuế cao hơn đối với những người sở hữu nhiều bất động sản hay việc bỏ khung giá đất, có phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường…

Bỏ khung giá đất, đánh thuế cao người sở hữu nhiều bất động sản - Ảnh 1.
https://phucminhland.com/moi-gioi-bat-dong-san-lu-luot-bo-nghe-cho-thi-truong-song-lai/
HỖ TRỢ ĐĂNG TIN
HỖ TRỢ TƯ VẤN
THAN PHIỀN CHẤT LƯỢNG
HỖ TRỢ MÔI GIỚI