Công ty Bất Động Sản Phúc MinhTư vấn - hỏi đápGiá đất tại thời điểm thu hồi đất được hiểu như thế nào?

Giá đất tại thời điểm thu hồi đất được hiểu như thế nào?

Tôi được biết, khi thu hồi đất được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất”.  Xin hỏi, giá đất “tại thời điểm” thu hồi đất được hiểu như thế nào? Quyết định giá đất phải cùng ngày với quyết định thu hồi đất? hay cùng năm hay quyết định giá đất có hiệu lực áp dụng thời gian bao nhiêu so với quyết định thu hồi đất?

Theo quy đinh về các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai. Trường hợp thửa đất có diện tích lớn (10.000m2 đất rừng sản xuất), nhưng người sử dụng đất vi phạm sử dụng đất không đúng mục đích với diện tích 2.000m2 trong thửa đất trên. Như vậy bị thu hồi hết thửa đất vi phạm hay chỉ bị thu hồi phần diện tích vi phạm trong thửa đó? Xin cảm ơn. (Nguyễn Ngọc – Quảng Nam).

 

Trả lời:

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý đất đai, tại khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 đã quy định: “Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất”.

Tại khoản 3 Điều 69 Luật Đất đai năm 2013 đã quy định: “UBND có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một ngày”.

Tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ đã quy định nội dung Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà không thuộc trường hợp quy định tại Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP gồm các nội dung chủ yếu sau đây: Họ và tên, địa chỉ của người có đất thu hồi; Diện tích, loại đất, vị trí, nguồn gốc của đất thu hồi; số lượng, khối lượng, giá trị hiện có của tài sản gắn liền với đất bị thiệt hại; Giá đất tính bồi thường, ….

Như vậy, thời điểm phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường là cùng thời điểm với quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một ngày.

Về việc thu hồi đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai

Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp: sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm.

Theo đó, hành vi vi phạm phải được lập biên bản vi phạm hành chính, trong đó đã xác định rõ diện tích đất vi phạm. Việc thu hồi được thực hiện đối với phần đất vi phạm được xác định khi xử lý vi phạm hành chính.

Theo Thanhnienviet

Xem thêm các bài viết khác tại đây


#Phúc_Minh_Land – Uy Tín Tạo Nên Thương Hiệu
? 125 Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
☎ Hotline tư vấn bán nhà đất : 0925.069.069
☎ Hotline tư vấn đăng tin: 0814.920.920
? Website : https://www.muabannhahaiphong.com/ | https://www.muabannhaquangninh.com/
? Fanpage: https://www.facebook.com/congtyphucminh
? Kênh đăng tin số 1 về bất động sản.

HỖ TRỢ ĐĂNG TIN
HỖ TRỢ TƯ VẤN
THAN PHIỀN CHẤT LƯỢNG
HỖ TRỢ MÔI GIỚI