Công ty Bất Động Sản Phúc MinhTin tức bất động sảnLâm Đồng có chỉ đạo mới về phân lô, tách thửa đất

Lâm Đồng có chỉ đạo mới về phân lô, tách thửa đất

Mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký ban hành Công văn số 7163/UBND-ĐC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 02/2022/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo việc phân lô, tách thửa đất, chuyển nhượng trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định về kinh doanh Bất động sản.

Hình ảnh khu đất phân lô tách thửa nhìn từ trên cao
Theo chỉ đạo mới nhất, tỉnh Lâm Đồng vẫn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hiến đất làm đường, phân lô, tách thửa nhằm mục đích kinh doanh bất động sản trên địa bàn nhưng phải đảm bảo các điều kiện có liên quan. Ảnh: Internet

Nội dung công văn nêu rõ, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hiến đất làm đường, phân lô, tách thửa nhằm mục đích kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo các điều kiện có liên quan. Theo đó, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và lập dự án đầu tư trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định.

Mặt khác, dự án đầu tư kinh doanh bất động sản phải đảm bảo phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt. Đồng thời, việc hình thành các tuyến đường giao thông tại khu vực hiến đất làm đường phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch giao thông, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định hiện hành có liên quan và phải được cấp phép xây dựng theo quy định.

Cũng theo công văn trên, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế.

Trách nhiệm của Sở TN&MT là tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý việc phân lô, tách thửa trên địa bàn tỉnh. Việc phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.

Trong khi đó, Sở Tư pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về công chứng, chấp hành nghiêm quy định quản lý trong hoạt động công chứng văn bản liên quan đến hợp đồng kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh bất động sản.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND các huyện, thành phố chủ động kiểm tra, rà soát các dự án kinh doanh bất động sản chưa có trong kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 và hàng năm. Báo cáo Sở Xây dựng về nhu cầu phát triển dự án tại địa phương để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế.

Theo ThanhnienViet

Vĩnh Phúc sẽ có thêm khu công nghiệp rộng hơn 200ha

HỖ TRỢ ĐĂNG TIN
HỖ TRỢ TƯ VẤN
THAN PHIỀN CHẤT LƯỢNG
HỖ TRỢ MÔI GIỚI