Công ty Bất Động Sản Phúc MinhTin tức bất động sảnLâm Đồng ‘’lệnh’’ tháo dỡ những hạng mục trái quy hoạch tại dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen

Lâm Đồng ‘’lệnh’’ tháo dỡ những hạng mục trái quy hoạch tại dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen

Ông Đặng Trí Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký Công văn số 7095/UBND-VX2 chỉ đạo chủ trương điều chỉnh dự án khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen của Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất chủ trương điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư dự án khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen (huyện Đạ Huoai) của Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen về diện tích dự án, tổng vốn đầu tư, tiến độ đầu tư theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chủ đầu tư ký quỹ thực hiện dự án; cam kết tiến độ hoàn thành dự án và rà soát, thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đạ Huoai và cơ quan có liên quan hướng dẫn Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen hoàn tất hồ sơ, thủ tục về đất đai và môi trường đối với dự án theo đúng quy định; báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh phạm vi, ranh giới, diện tích dự án sau khi tiến hành rà soát (trong tháng 10/2022).

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hướng dẫn Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch khu vực 1 và trình phê duyệt quy hoạch khu vực 2 của dự án; cấp Giấy phép xây dựng đối với các hạng mục công trình đủ điều kiện theo quy định (trong tháng 10/2022).

Bên cạnh đó, yêu cầu nhà đầu tư tháo dỡ các hạng mục không phù hợp nội dung quy hoạch và Giấy phép xây dựng bổ sung.

UBND huyện Đạ Huoai chịu trách nhiệm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng và kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện dự án khu du lịch Đại Tùng Lâm Hoa Sen. Đồng thời theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen trong quá trình triển khai dự án cũng như việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Theo ThanhnienViet

Viglacera Yên Phong: Dự án khu nhà ở xã hội tại tỉnh Bắc Ninh

HỖ TRỢ ĐĂNG TIN
HỖ TRỢ TƯ VẤN
THAN PHIỀN CHẤT LƯỢNG
HỖ TRỢ MÔI GIỚI