Liên hệ

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC MINH

Địa chỉ: 125 Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0925.069.069 | Hotline: 0925.069.069

Email: ctybdsphucminh@gmail.com

Thông tin số tài khoản: 

Tên tài khoản: Công ty TNHH Bất Động Sản Phúc Minh

Số tài khoản: 19.19.39.88.88

Ngân hàng: ACB – Chi nhánh Hải Phòng

 

Website: https://muabannhahaiphong.com/

HỖ TRỢ ĐĂNG TIN
HỖ TRỢ TƯ VẤN
THAN PHIỀN CHẤT LƯỢNG
HỖ TRỢ MÔI GIỚI