Công ty Bất Động Sản Phúc MinhTin tức bất động sảnNgân hàng nào cam kết cấp tín dụng cho Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL làm Khu nghỉ mát Đà Lạt hơn 4.000 tỷ đồng?

Ngân hàng nào cam kết cấp tín dụng cho Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL làm Khu nghỉ mát Đà Lạt hơn 4.000 tỷ đồng?

Ngày 11/10/2022, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng phát đi Công văn số 2218/STC-ĐT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng về năng lực tài chính điều chỉnh dự án đầu tư “Khu nghỉ mát Đà Lạt” của Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL.

Theo đó, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết, tại Văn bản số 1758/2022/CV-NHNA-TTKD ngày 10/9/2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á thì Ngân hàng này đồng ý xem xét cấp cho Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL một khoản cấp tín dụng với số tiền tối đa là 1.655 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tại Văn bản số 1759/2022/CV-NHNA-TTKD ngày 23/9/2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á, Ngân hàng này đồng ý xem xét cấp cho Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL một khoản cấp tín dụng với số tiền tối đa là 1.670 tỷ đồng với mục đích đầu tư xây dựng Khu nghỉ mát Đà Lạt và Công viên giải trí chuyên đề, bãi đậu xe kết hợp Trung tâm thương mại ngầm.

Dự án Dalat Palace – Một trong số các dự án của Hoàng Gia Đà Lạt.

Theo đó, điều kiện bao gồm nhưng không giới hạn là khách hàng phải đáp ứng đúng và đầy đủ các điều kiện được cấp tín dụng theo quy chế và quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nam Á tại thời điểm cấp tín dụng.

Đồng thời, khách hàng phải có năng lực pháp lý và năng lực tài chính để thực hiện mục đích cấp tín dụng và đảm bảo khả năng thanh toán cho Ngân hàng Nam Á.

Từ thực tiễn nêu trên, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho rằng, trường hợp Công ty đảm bảo 2 diều kiện nêu trên của Ngân hàng TMCP Nam Á thì Công ty đảm bảo điều kiện về khả năng huy động vốn để điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án.

Song song với đó, Nhà đầu tư cam kết sử dụng vốn đảm bảo cho dự án và chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan sử dụng hồ sơ, tài liệu về tính chính xác và pháp lý của hồ sơ, tài liệu đã cung cấp.

Đề xuất điều chỉnh tăng vốn đầu tư từ 2.000 tỷ đồng lên hơn 4.000 tỷ đồng

Trước đó, ngày 28/9/2022, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng phát đi Công văn số 2114/STC-ĐT về năng lực tài chính điều chỉnh dự án đầu tư Khu nghỉ mát Đà Lạt của Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL.

Theo đó, Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL đề xuất điều chỉnh dự án Khu nghỉ mát Đà Lạt tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 08/8/1991 và Chứng nhận điều chỉnh lần thứ mười ngày 15/6/2022 thì tổng vốn đầu tư của dự án là 2.000 tỷ đồng.

Trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 848 tỷ đồng (chiếm 42,4%) và vốn vay là 1.152 tỷ đồng (chiếm 57,6%).

Đồng thời dự án Khu nghỉ mát Đà Lạt có diện tích sử dụng đất là 714.819,5m2.

Nay Công ty đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với nội dung như, điều chỉnh tên dự án đầu tư; mục tiêu và quy mô dự án; điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án; điều chỉnh tổng mức đầu tư thực hiện dự án.

Cụ thể, Công ty đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ 2.000 tỷ đồng thành 4.200 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp nhà đầu tư là 848 tỷ đồng và vốn vay là 3.352 tỷ đồng.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo báo cáo tình hình triển khai dự án ngày 19/8/2022 của Công ty, Công ty đã thực hiện góp vốn đủ 848 tỷ đồng để thực hiện dự án.

Theo báo cáo tài chính năm 2020, vốn góp chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2020 là 848 tỷ đồng; vốn góp chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2021 là 848 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty đã sử dụng vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện dự án đảm bảo theo tỉ lệ quy mô đầu tư của dự án (848 tỷ đồng).

Về nguồn vốn huy động, theo văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 19/8/2022 của Công ty, Công ty đề nghị sử dụng vốn vay để thực hiện dự án là 3.352 tỷ đồng.

Theo báo cáo tình hình triển khai dự án ngày 19/8/2022, Công ty đã sử dụng khoản vay 27,6 tỷ đồng để thực hiện dự án.

Như vậy, Công ty cần tiếp tục đảm bảo huy động vốn 3.324,4 tỷ đồng để thực hiện điều chỉnh dự án.

Tuy nhiên, Sở Tài chính không nhận được hồ sơ, tài liệu chứng minh khả năng huy động vốn nêu trên. Do đó, Sở Tài chính không có cơ sở để ý kiến đối với nguồn vốn huy động để thực hiện điều chỉnh dự án Khu nghỉ mát Đà Lạt.

Theo ThanhnienViet

Triệu Sơn, Thanh Hoá có thêm khu dân cư thương mại rộng 7,6ha

HỖ TRỢ ĐĂNG TIN
HỖ TRỢ TƯ VẤN
THAN PHIỀN CHẤT LƯỢNG
HỖ TRỢ MÔI GIỚI