Công ty Bất Động Sản Phúc Minh

Giá đất Hải Phòng

Hải Phòng áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất mới từ ngày 10/12/2021
Ngày 29/11/2021, Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng ban hành Quyết định 41/2021/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh ...
HỖ TRỢ ĐĂNG TIN
HỖ TRỢ TƯ VẤN
THAN PHIỀN CHẤT LƯỢNG
HỖ TRỢ MÔI GIỚI