trịnh văn quyết

12 năm ông Trịnh Văn Quyết lãnh đạo FLC: Tổng tài sản tăng 143 lần, lợi nhuận có thời vượt nghìn tỷ
Tập đoàn FLC hiện nay đã thay đổi nhiều so với khi ông Trịnh Văn Quyết bắt đầu làm Chủ ...
HỖ TRỢ ĐĂNG TIN
HỖ TRỢ TƯ VẤN
THAN PHIỀN CHẤT LƯỢNG
HỖ TRỢ MÔI GIỚI