Công ty Bất Động Sản Phúc MinhTin tức bất động sảnTin vui cho những người dân nằm trong diện giải tỏa, đền bù tại Quảng Nam

Tin vui cho những người dân nằm trong diện giải tỏa, đền bù tại Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa xin ý kiến Hội đồng Nhân dân tỉnh điều chỉnh một số điều của Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chính sách tái định cư dự kiến sẽ được nới lỏng, đây là tín hiệu đáng mừng cho nhiều người dân đang nằm trong diện giải tỏa, đền bù tại địa phương.

Việc nới lỏng chính sách tái định cư chính là niềm mong mỏi của người dân Quảng Nam Ảnh: Lê Phước Bình

Ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Nam vừa ký Công văn số 6521/UBND-KTTH gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xin ý kiến đối với nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 21/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 42/2021/QĐUBND Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện phát sinh một số vướng mắc cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, liên quan đến vướng mắc về giao đất ở tái định đối với trường hợp vượt diện tích đất ở bị thu hồi.

Từ thực tiễn nêu trên, đồng thời trên cơ sở ý góp ý của các Sở, ngành, địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tổng hợp và hoàn chỉnh nội dung dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 40 theo hướng: ‘’Trường hợp đặc biệt phải giao đất ở tại khu tái định cư ngoài những quy định nêu trên, giao Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với Chủ đầu tư và UBND cấp xã tham mưu UBND cấp huyện báo cáo đề xuất, nêu rõ nguyên nhân gửi Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét giải quyết.’’

Riêng trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng đủ điều kiện tách hộ theo quy định hoặc nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở thu hồi thì cho phép diện tích đất ở được giao tại khu tái định cư vượt diện tích đất ở thu hồi.

Cụ thể, hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng đủ điều kiện tách hộ theo quy định hoặc nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở thu hồi mà đủ điều kiện được giao đất ở tái định cư từ lô thứ hai trở lên theo quy định tại Điều 13 và khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 40 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh.

Diện tích đất ở được giao tại khu tái định cư cho phép giao vượt diện tích đất ở thu hồi.

Đối với diện tích đất ở được giao tái định cư từ lô thứ hai trở lên được phép bố trí vượt diện tích đất ở thu hồi, được xác định theo quy hoạch chi tiết phân lô đất ở tái định cư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá diện tích suất tái định cư tối thiểu được quy định tại khoản 1 Điều 43 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 42/2021/QĐUBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh.

Diện tích đất ở tái định cư được bố trí vượt nêu trên được xác định trên tổng diện tích đất ở bố trí tái định cư so với tổng diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề xuất bổ sung điểm d vào khoản 1 Điều 41.

Theo đó, giá thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất tái định cư được giao từ lô thứ hai trở lên vượt diện tích đất ở thu hồi quy định tại điểm b khoản 8 Điều 40 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh được xác định theo giá đất ở tái định cư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và không cho nợ tiền sử dụng đất.

Trước đó, nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Nam phản ánh việc cơ chế, chính sách tái định cư ngày càng siết chặt và thay đổi liên tục ảnh hưởng đến việc tuyên truyền, vận động người dân. Trong đó, ảnh hưởng nhiều nhất là đối với các dự án kéo dài nhiều năm.

Tại thời điểm hiện nay, chính sách tái định cư mới được ban hành tại Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh mới ban hành lại bổ sung điều kiện về hộ gia đình được cấp từ lô số 2 trở lên thì diện tích đất bố trí tái định cư là không vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi.

Trong khi đó, quy định trước đây không có điều kiện này nên đã gây khó khăn trong việc vận động các hộ dân thống nhất bàn giao mặt bằng đối với các trường hợp số lô tái định cư, diện tích tái định cư giảm khi áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ hiện nay, nhất là các hộ dân đã được họp xét tái định cư, công khai phương án tái định cư.

Theo ThanhnienViet

Hết thời lướt sóng, sốt ảo nhà đầu tư đất nền các tỉnh lo lắng vì “hạ nhiệt”

HỖ TRỢ ĐĂNG TIN
HỖ TRỢ TƯ VẤN
THAN PHIỀN CHẤT LƯỢNG
HỖ TRỢ MÔI GIỚI